Jste zde

Chytré opravy prasklin autoskel

Chytří zákazníci dobře ví, že prasklina nemusí vždy nutně vést přímo k výměně autoskla, taková operace je vždy časově náročným, drahým a rizikovým zásahem. S pomocí nových technologií je možné velmi kvalitně autosklo opravit s minimálním ohledem na stáří a tvar praskliny a do 1 hodiny získává autosklo původní pevnost a stabilitu! Navíc z připojištění čelního skla vám každá pojišťovna opravu praskliny 100% zaplatí, tedy bez nutnosti hradit spoluúčast!

Scelování předního skla na videu České pojišťovny:

Co je to vlastně oprava autoskla?

Oprava neboli scelení je alternativou k celkové demontáži a výměně autoskla. Konkrétně dochází k opravě praskliny pomocí odsátí vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahrazení speciální látkou, která disponuje indexem lomu světla stejným jako má sklo.
Opravou dojde k obnovení původní pevnosti a stability autoskla a zároveň k významnému zlepšení optických vlastností v místě původního poškození. 80% prasklin vzniklých od letícího kamene je technicky opravitelných za předpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.

Podle tvaru pak rozlišujeme jednotlivé typy prasklin takto:

Včelí křídla
Včelí křídla

Kravské oko
Kravské oko

Hvězdicová prasklina
Hvězdicová prasklina

Tříštivá prasklina
Tříštivá prasklina

 

Proč si nechat opravit prasklinu na čelním skle?

Důvodů, proč si mnozí klienti nechávají opravit čelní sklo je několik:

Finanční:

 • bez připojištění nemusí být výměna autoskla levná záležitost
 • i s připojištěním skla nemusí limit pojistného plnění pokrýt veškeré náklady na výměnu a klient pak musí doplatit zbytek do celkové částky za realizovanou výměnu
 • v případě opravy nehradí klient spoluúčast, kterou by při výměně skla musel pojišťovně uhradit
 • s původním originálním sklem má vozidlo větší prodejní hodnotu
 • prasklina ve stírané ploše dnes hrozí ztrátou až 5 bodů a pokutou až do výše 10.000,- Kč

Technické:

 • existuje riziko, že nalepením nového skla vzniknou malé netěsnosti
 • existuje riziko, že při vyřezávání původního autoskla dojde k poškození karoserie nebo interiéru
 • opravou praskliny dojde k trvalému zamezení dalšího rozšiřování praskliny
 • obnova bezpečnostní funkce v místě, kde se airbag spolujezdce při aktivaci opírá o čelní sklo

Časové:

 • řada klientů upřednostňuje raději rychlou opravu na počkání (do 1 hodiny), než zdlouhavou výměnu čelního skla s nutností odstavit vozidlo s ohledem na bezpečné zaschnutí lepidel

Mobilní:

 • opravy čelních skel je možné vzhledem k jejich univerzálnosti provádět mobilně v místě zákazníka, bez problémů i v exteriérních podmínkách

Co na opravy autoskel říkají pojišťovny?

Všechny pojišťovny uznávají tuto metodu opravy. Důvod je jasný, pojišťovnu přijde tato cesta odstranění praskliny levněji než výměna autoskla. Některé pojišťovny dokonce opravu vyžadují, pokud prasklina splňuje jejich vnitřní směrnice o velikosti a umístění na ploše skla.
Pojišťovna je povinna uhradit opravu i tzv. nesmluvním autoservisům za předpokladu, že klient dodržel řádný postup nahlášení pojistné události a umožnil prvotní prohlídku poškozeného skla osobou, která je k tomu oprávněna danou pojišťovnou.

Jaké typy autoskel je možné opravit?

Naší metodou lze opravit jakákoli dvouvrstvá automobilová skla. Nezáleží na tom, zda se jedná o sklo čiré, tónované, vyhřívané, determální, akustická či reflexní. Kromě osobních je možné kvalitně zacelit i autoskla nákladních automobilů a taktéž i robustní autobusová skla.
Rozhodně pomocí této metody nelze opravit kalená skla, tzn. na vozidle boční a zadní, která se v případě rozbití rozpadnou na tisíce kousků.

Zůstane po opravě něco vidět?

Ano, každá oprava autoskla po sobě zanechává jemné optické stopy, které se ve výsledku mohou lišit podle konkrétního typu praskliny. Jen ty nejlepší a nejserioznější autoservisy Vás dopředu na vzorovém čelním skle seznámí s tím, jakou optiku můžete od opravy očekávat.
Po opravě je původní prasklina v pohledu do interiéru vozu ve většině případů již neviditelná. Řidiči proto nehrozí pokuta ani ztráta bodů a bez problémů projde STK.

Měla by mít technologie na opravy autoskel ATEST?

Oprava čelního skla je zásahem do homologace vozidla a proto by všechny technologie na opravy čelních dvouvrstvých skel používané v ČR měli před použitím získat schválení Ministerstva dopravy ČR, které na základě rozhodnutí vydá ATEST 8SD. Každý klient pak po opravě autorizovaným servisem obdrží osvědčení o provedené opravě autoskla.
Žel řada technologií je v ČR doposud používána bez atestu.
Využívaná technologie PS má řádný ATEST 8SD 3129, který si můžete stáhnou zde.
Je možné opravit prasklinu v jakémkoli místě čelního skla?
Legislativa EU vylučuje opravy dvouvrstvých autoskel v zorném poli řidiče – směrnice EHK č.43.
Zorné pole řidiče ovšem není plocha, kterou zabírají stěrače. Pro přesné stanovení hranic plochy zorného pole se obraťte na nás. Kontaktujte nás!

Jak velkou prasklinu je možné opravit?

Technicky je v podstatě možné opravit prasklinu až do průměru 10 cm (5cm v poloměru). Prasklina ovšem nesmí žádným koncem zasahovat do rámu autoskla a vstupní otvor (místo dopadu kamene – kráter) by neměl být větší než cca 5 mm.

Co představují černé skvrny uvnitř praskliny? Nejedná se o nějaké nečistoty?

Tmavé zabarvení (lépe viditelné, pokud si prasklinu zevnitř skla podložíte bílým papírem) je výsledkem průniku vzduchu do dutiny praskliny, kde mezi první vrstvou skla a fólií způsobuje určitou optickou vadu vytvářející dojem, že do praskliny pronikly nečistoty.
Pokud jsou po opravě v prasklině i nadále viditelné černé fleky, nedošlo ke 100% odsátí vzduchu a oprava tedy nesplnila svůj účel.

Záleží na stáří praskliny a míře jejího znečištění?

Nezáleží za předpokladu, že autosklo opravuje servis používající výhradně profesionální technologii.

Kolik stojí oprava jedné praskliny?

Cena opravy autoskla je závislá na více faktorech, proto je nejlepší obrátit se pro stanovení ceny za opravu konkrétní praskliny na nás. Kontaktujte nás!